Praktyczny Przewodnik

Ubezpieczenia turystyczneUbezpieczenia turystyczne - przewodnik

Przed wyjazdem w wojaże należy zapewnić sobie odpowiednie ubezpieczenie na kraj, Europę lub świat. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują gotowe pakiety dopasowane do różnych potrzeb. Zawierają zazwyczaj KL, NNW, OC, BP oraz assistance. Warto uważnie zapoznać się z ofertą, ponieważ czasem niektóre kraje i niektóre świadczenia nie wchodzą w skład pakietów, które z nazwy powinny je zawierać (np. zestaw świat może nie obejmować USA i Kanady).

Sposób postępowania podczas nieszczęśliwego zdarzenia w podróży jest zazwyczaj prosty - należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Na polisie ubezpieczeniowej wydrukowany jest numer telefonu alarmowego. Należy wytłumaczyć, w czym tkwi problem. Pracownik biura poda wskazówki do dalszego postępowania.

W przypadku hospitalizacji, powinno wystarczyć okazanie dowodu ubezpieczenia w szpitalu. Ubezpieczyciel ze szpitalem powinni załatwić formalności. Czasem również szpital samodzielnie powiadamia ubezpieczyciela, gdy pacjent jest nieprzytomny.

Jeśli pakiet nie zawiera assistance podróżnego, koszty leczenia itp. zostaną zwrócone w kraju po przedłożeniu rachunków, faktur i zaświadczeń.

W przypadku utraty paszportu, bagażu lub przydarzy Ci się cokolwiek innego, od czego się ubezpieczyłeś - zgłoś problem ubezpieczycielowi. Ten poinformuje Cię na co możesz liczyć i jak dalej postępować. A to zależy od tego, jaką polisę wykupiłeś.

Skróty:

KL - koszty leczenia - poniesienie wydatków za leczenie w nagłych chorobach lub po wypadku, w tym za leczenie szpitalne, wizyty lekarskie, badania, leczenie stomatologiczne, wykup leków, transportu medycznego i koszty transportu do kraju w terminie innym niż planowany.

ASS - assistance - możliwość korzystania z pomocy w podróży, organizacji leczenia, transportu, pomoc prawna, udzielenie pożyczki lub zapłata kaucji, powiadomienie rodziny i pracodawcy.

NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu, wypłacane po wypadku

BP - ubezpieczenie bagażu - ubezpieczenie na wypadek utraty bagażu, jego uszkodzenia lub zniszczenia, którego przyczyną jest kradzież, rabunek, pożar, huragan, powódź, uderzenie pioruna, ulewa, grad, lawina, katastrofa, wypadek komunikacyjny itp.

OC - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie od szkody wyrządzonej przez Ciebie komuś innemu, np. zniszczenie samochodu, ranienie kogoś.

SS/SR - ubezpieczenie sprzętu sportowego - kupowane, by zabezpieczyć się przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu sportowego

Prawa autorskie zastrzeżone. Copyright by Marek Ciuła & Grzegorz Pękała.